Het beschermen van gewassen is enorm belangrijk voor boeren en telers. Het is een van de belangrijkste elementen die zij kunnen beïnvloeden om de oogst zo goed mogelijk te maken. Niemand heeft namelijk iets aan een slechte oogst. De prijzen gaan omhoog, waardoor mensen meer betalen, maar de boer of teler draait een veel lagere omzet. Het is dan ook niet gek dat er enorm veel systemen zijn ontwikkeld die de gewasbescherming zouden moeten verbeteren, zoals een spuitmachine. Al vanaf het begin der tijden wordt er gewerkt aan manieren om gewassen goed te beschermen tegen de elementen van de natuur. Hierbij kunt u denken aan plantenziekten, ongedierte, maar ook natuurgeweld. Het is tot op heden nog lastig gebleken om een goed werkend systeem te vinden dat niet alleen zeer effectief is, maar ook natuurlijk.

De spuitmachine wetgeving Nederland

De spuitmachine is een van de systemen die het mogelijk maakt voor boeren en telers om grote agrarische gebieden effectief te bespuiten. Het is natuurlijk ondoenlijk om alle gewassen individueel te gaan beschermen. Daarom wordt vaak gebruik gemaakt van een zogenaamde spuitmachine. Dergelijke machines zijn er in vele soorten en maten. De ene werkt aan de hand van een tractor, die de boer of teler handmatig langs de rijen met gewassen rijdt, een veldspuit. Het andere systeem maakt gebruik van geprepareerde tuinslangen die langs alle gewassen lopen en met een druk op de knop bescherming vernevelen.

Omdat er allerlei systemen zijn en er ook allerlei gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden gebruikt ,heeft de overheid een strenge wetgeving aangenomen. Hierin wordt vermeld dat de elke boer of teler die gebruik wil maken van een gewasbeschermingsmiddel, een licentie aan moet vragen. Om deze te kunnen ontvangen, dienen zij een cursussen te volgen die hen de gevaren en voordelen van chemische en natuurlijke middelen in laat zien. Zo hoopt de overheid het gebruik van chemische gewasbescherming te verminderen.

Een spuitmachine laten installeren

Het laten installeren van een spuitmachine kan op diverse manieren. De implementatie van dergelijke systemen kan namelijk op veel verschillende manieren worden voorzien. Het is dan ook niet gek dat er allemaal verschillende systemen verkrijgbaar zijn die op andere manieren werken. Het is belangrijk om de verschillende systemen goed te onderzoeken voor er gekozen wordt. Niet alle systemen zijn namelijk even effectief voor elke vorm van gewas. Ook is het belangrijk om te kijken naar de starterskosten en wat het oplevert. Een spuitmachine is dan ook een behoorlijke investering die het mensen veel werk kan schelen bij het beschermen van de gewassen. Een kleine veldspuit is dan een goedkope investering maar stukken minder efficiënt.

Verschillende soorten gewasbescherming

Er zijn vele soorten gewasbescherming en hierbij kan men ook aan allerlei vormen denken. Zo kan er gekozen worden voor een vernevelingssysteem, maar ook naar welk middel er exact verneveld zal worden. Zijn er manieren om op een natuurlijke manier te beschermen of is dat voor uw gewassen niet gemakkelijk? Veel telers van fruit maken al gebruik van speciale dieren, zoals ooievaars, die het gebied vrijhouden van ongedierte. Zo kan men het op natuurlijke wijze oplossen.

De spuitapparatuur van empas.nl is op diverse plekken in te zetten om gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen, te reinigen of te nevelen.